Kristina ”Kicki” Persson

I det fria

Jag är konstnär och bildpedagog född i Kramfors, bosatt i Dingtuna i Västerås.
Utbildad vid Grundskolan för konstnärlig utbildning två år,
Västerås Konstskola två år och Konstfack i Stockholm i fyra år.

Mina motiv är hämtade främst från Västmanland och Ångermanland.
Jag målar på plats ute i naturen året runt s. k. ”Plein air-måleri”.
Termen kommer från franskans ”en plein-air” som betyder i det fria.

Förutom mitt konstnärliga arbete är
jag verksam som bildpedagog vid Västerås Kulturskola.