Kathie Pettersson

Omvandlingen av Kiruna stad har väckt uppmärksamhet över hela världen.
Jag tillbringade nästan alla somrar som barn hos mormor i Paksuniemi,
två mil därifrån, och en del av min släkt bor kvar.

Som vuxen har jag besökt Kiruna med omnejd flera gånger,
bland annat för att jobba med isskulpturer i Jukkasjärvi.
Jag arbetar till synes oförutsägbart, ofta med en tydlig eller flera tydliga former som får bära upp oredan i mina bilder, en strävan efter att förenkla och få betraktaren att uppleva ett igenkännande.

De senaste åren har jag experimenterat med spackel,
lim och olika material i den grafiska tekniken collografi – limtryck.
Min inriktning de senaste åren har varit att utmana mig själv i nya
miljöer och fokusera på nuet. Att arbeta i gästateljéer i Sverige och
utomlands och möta kulturarbetare från hela världen ger mig nya ögon
och lust. Veckorna i Kiruna gav mig också en stark känsla av att jag hör
ihop med dem som finns här.