Bo Fredriksson

Interiörer och exteriörer

Jag arbetar utifrån interiörer och exteriörer,
där färg, form och rytmik är mina inspirationskällor.
Att lyfta fram och betrakta vardagliga ting som vi har omkring oss,
utifrån olika perspektiv och innebörder